Laminirlenen aýna maşyn, Ewa laminirlenen aýna maşyn - aljyraňňy
 • banner1-1 (1)
 • banner2-1 (1)
 • banner3 (1)

Laminirlenen aýna üçin doly çözgüt

EVhli EVA we PVB laminasiýa maşynynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli spesifikasiýalarda bar!

 • Laminirlenen aýna önümçilik liniýasy

  Laminirlenen aýna önümçilik liniýasy

  Aýna ýüklemekden taýýar önüme çenli doly awtomatiki dizaýn, zähmeti tygşytlamak we netijeliligi ýokarlandyrmak

 • EVA aýna laminirlenen maşyn

  EVA aýna laminirlenen maşyn

  Iki dürli garaşsyz iş ulgamy, dürli laminasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyryp, energiýa tygşytlaýar

 • Awtoklaw

  Awtoklaw

  Basyş gämisiniň awtoklawynyň garaşsyz gözlegleri, hasyllylygy netijeli üpjün etmek üçin durnukly temperatura gözegçilik ulgamynyň dizaýny

Täze gelenler

EVA laminasiýa peçlerinden başga-da, Fangding akylly PVB laminasiýa liniýalaryny, awtoklawlary, kir ýuwýan maşyny, gyrasy enjamy we ýylylygy siňdiriji synag peçini hem üpjün edýär.

Takmynan Us

 • abou_img

Fangding Technology Co., Ltd., Rizhao şäheriniň Donggang etrabynyň Taoluo senagat seýilgähinde 2003-nji ýylyň oktýabr aýynda esaslandyrylan, hasaba alnan maýasy 100 million ýuana barabar ýokary tehnologiýaly kärhana. , laminirlenen aýna enjamlaryny we interýer filmlerini ösdürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen esasy önümler EVA laminirlenen aýna maşyn, ýylylyk siňdiriji peç, akylly PVB aýna laminasiýa liniýasy we EVA, TPU, SGP filmleri.

20 ýyllap üznüksiz gözleg we kämilleşdirişden soň, Fangding önümleri bütin dünýä ýaýrady we aýna pudagynda öňdebaryjy boldy.

Aýratynlyk önümleri

Dünýä seredip, döwür bilen öňe gidişimizde, jikme-jikliklere ünsi jemleýäris we hilini arassalaýarys.